Małopolskie Centrum Ubezpieczeń

| Małopolskie Centrum Ubezpieczeń

Ubezpieczenia dla osób prywatnych

Ubezpieczenia dla osób prywatnych

1. Ubezpieczenia osobowe:

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenia chorobowe i zdrowotne
 • Ubezpieczenie turystyczne

2. Ubezpieczenia majątkowe:

 • Ubezpieczenie elementów stałych, ruchomości domowych
 • Ubezpieczenia zwierząt domowych
 • Ubezpieczenie mieszkań i budynków mieszkalnych
 • Ubezpieczenie budynków w budowie
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

3. Ubezpieczenia komunikacyjne:

 • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Ubezpieczenie Autocasco (AC i KR)
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • Ubezpieczenie Assistance
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym

4. Ubezpieczenie ochrony prawnej

5. Ubezpieczenie na życie

Partnerzy: