Ubezpieczenia dla osób prywatnych

Ubezpieczenia dla osób prywatnych

1. Ubezpieczenia osobowe:

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenia chorobowe i zdrowotne
 • Ubezpieczenie turystyczne

2. Ubezpieczenia majątkowe:

 • Ubezpieczenie elementów stałych, ruchomości domowych
 • Ubezpieczenia zwierząt domowych
 • Ubezpieczenie mieszkań i budynków mieszkalnych
 • Ubezpieczenie budynków w budowie
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

3. Ubezpieczenia komunikacyjne:

 • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Ubezpieczenie Autocasco (AC i KR)
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • Ubezpieczenie Assistance
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym

4. Ubezpieczenie ochrony prawnej

5. Ubezpieczenie na życie

Partnerzy:

 • Ubezpieczenia Allianz
 • Ubezpieczenia Axa
 • Ubezpieczenia Compensa
 • Ubezpieczenia Concordia
 • Ubezpieczenia Generali
 • Ubezpieczenia HDI
 • Ubezpieczenia Hestia
 • Ubezpieczenia Inter Polska
 • Ubezpieczenia InterRisk
 • Ubezpieczenia Link4
 • Ubezpieczenia PZU
 • Ubezpieczenia Gothaer
 • Ubezpieczenia Signal Iduna
 • Ubezpieczenia Uniqa
 • Ubezpieczenia Warta
 • Ubezpieczenia Proama
 • Ubezpieczenia Aviva
 • Ubezpieczenia Lloyds